Vrácení zboží

 


S napětím a zvědavostí jste si rozbalili balíček s objednanou radostí a zboží nevyhovuje. I to se stává a jsme na to připraveni :) Zcela chápeme i to, že občas jej člověk vybalí až když ho chce použít a OUHA, nelíbí se barva, velikost, věc nesedí, nebo už ji dotyčný dostal... mnohdy je 14 dnů ty tam ...


U NÁS MÁTE NA VRÁCENÍ zboží 14 dnů NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ 14 DNŮ ;)

  ... které začínají běžet následující kalendářní den po převzetí posledního zboží z objednávky.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy nám zašlete prosím písemně (můžete použít tento Formulář pro vrácení zboží) na e-mail: obchodjakobohyne@email.cz a musí být doručeno nejpozději v poslední den 14-ti denní lhůty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel zasílat mimo jiné na doručovací adresu prodávajícího: NUNYNEK.CZ s.r.o., Kunice 76, Lysice 67972 , či na adresu elektronické pošty prodávajícího: obchodjakobohyne@email.cz. Zboží stačí, když zašlete neprodleně po té.

 

Zboží MŮŽETE ROZBALIT I vyzkoušet

Zboží můžete rozbalit i vyzkoušet "použít" a přesto jej můžete vrátit. Výjimku tvoří např. hygienicky balené zboží, audio a video nosiče, atd. (níže podrobně rozepsáno). Asi by se vám nelíbilo obdržet zrovna tohle zboží "použité" ;)

1.  Zboží můžete vrátit i vyzkoušené "použité", přesto jej prosím uveďte do původního stavu, abyste tak předešli případnému přiměřenému snížení vracené částky o náklady na jeho uvedení do původního stavu. Zkrátka nám jej zašlete tak, jak byste jej byli ochotni sami bez námitek koupit za nové.Určitě by se Vám nelíbilo, kdyby zboží přišlo v roztrhané krabici, ušpiněné, bez návodu, nebo jevící jiné známky užívání či poškození.

2.  Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, přes to za to budeme nejraději, když jej zašlete v původním obalu včetně výplně. Obal sice není předmětem koupě, přesto však máme právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů na uvedení věci do původního stavu, aby bylo opět prodejné.Náklady na uvedení do původního stavu posuzujeme individuálně a jako takové vám mohou být naúčtovány a započteny s částkou za vracené zboží. 

Myslete tedy prosím na to, že v obou případech máme právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží od původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. Čím kompletnější zboží vrátíte, tím méně škody nám způsobíte a tím také větší "šance", že obdržíte zpět celou kupní cenu. Pamatujte prosím na to, že zboží potřebujeme dále prodat.


UPOZORNĚNÍ:  U cvičebních i rehabilitačních míčů a zvířátek po jejich nafouknutí již z povahy věci zcela nelze uvést do původního stavu a zboží jsme nuceni prodat dalšímu zákazníkovi s adekvátní slevou použitého, či vystaveného zboží. V těchto případech si vyhrazujeme vyhrazuje právo na ponížení vracené částky spotřebiteli min. o 20% z prodejní ceny zboží , jelikož s touto slevou následně zboží nabízíme k dalšímu prodeji.

náklady na vrácení zboží zpět si hradíte sami, od nás obdržíte následující platby ...
   

 • Peněžní prostředky vrátíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 - ti kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy včetně nákladů na dodání, které jsme na základě smlouvy přijaly, stejným způsobem.
 • Vrácena Vám tedy bude cena zboží a náklady na dopravu, pak-li že jste je hradili. Pokud jste od nás měli dopravu zboží zdarma, jste bez nároku úhrady dopravy.
 • Cena dopravného (náklady na dodání zboží) bude vrácena odpovídající nejlevnějšímu způsobu námi nabízeného dodání zboží přepravcem (byť jste případně zvolili jiný než nejlevnější způsob).
 • Přijaté peněžní prostředky Vám nejsme povinni vráit dříve, než nám zboží předáte, nebo prokážete, že jste zboží odeslali.
 • Poplatek za formu platby (např. dobírka) se nevrací, byla to vaše volba platby s příplatkem. Nabízíme i formu platby bez příplatku.

kam a jak zaslat


Zboží zabalte tak, aby neutrpělo přepravou, tzn. nejlépe do krabice s adekvátní výplní, ideálně v obalu, ve kterém jsme zaslali k Vám. Pokud budete balit do obálky či nějaké fólie, prosíme o zvážení, zda je toto zabalení k povaze věci  i jejímu výrobnímu obalu adekvátní.  Balíček pojistěte na jeho hodnotu, přibalte daný formulář FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ  nebo FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ a kopii dokladu (naleznete jako přílohu v našem mailu o odeslání zásilky). Pokud nebudete chtít využít formuláře, požádáme o zaslání kopie dokladu na jehož zadní stranu uvedete odstoupení od smlouvy či žádost na výměnu, vypíšete zboží kterého se to týká, uvedete číslo účtu, kam máme částku vrátit, či zboží, za nějž máme vyměnit a podepíšete se. 


UPOZORNĚNÍ:
Pokud budete odesílat Českou poštou, zašlete pouze cenným balíkem, nebo balíkem do ruky, jedině tyto dvě služby zaručí, že nám bude zásilka doručena na naši adresu. Při zaslání obálkou, či doporučenou zásilkou RR hrozí, že zásilka zůstane ležet na poště, či se vrátí. 
Zboží zaslané na dobírku NEPŘEBÍRÁME!  

 

ADRESA PRO ZASLÁNÍ:

NUNYNEK.CZ s.r.o.
Kunice 76, 679 71, pošta Lysice

 

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ

FORMULÁŘ PRO VÝMĚNU ZBOŽÍ

 

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?

Nelze mimo jiné vrátit zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Viz. níže celé znění:
Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

 

Formulář pro vrácení zboží
Formulář pro výměnu zboží

 

 

VŠE DLE JEDNOTLIVÝCH § NALEZNETE V OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH >

 

 

 

Zpět do obchodu